MK RAN ASKERSUND

MILJÖPOLICY FÖR MOTORKLUBBEN RAN ASKERSUND


All vår verksamhet ska präglas av starkt miljötänkande.

Med hänsyn till miljöeffekterna både på lång och kort sikt, ska vi verka för en god

miljö, ur sunda och ekonomiska aspekter.

 

Vi ska anpassa oss till samhällets krav, där myndigheternas och förbundens krav är

lägsta nivå, för den miljöanpassning vi ska bedriva för vår verksamhet.

 

Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom klubben.

Vi ska arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi samt mot

minskandet av miljöstörande utsläpp, för en verksamhet med mindre miljöpåverkan.

 

Hänsyn ska tas till natur och kulturvärden samt kretsloppets principer.

 

Genom att tydligt informera de som vistas på anläggningen och vid våra tävlingar

vår policy, ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre

miljötänkande och bestående beteendeförändringar.

 

En öppen dialog ska föras med medlemmar, myndigheter och olika intressenter om

verksamhetens miljöpåverkan.

 

Inom föreningen väljs miljöombud och en miljögrupp med representanter från våra

verksamhetsgrenar som ska biträda Motorklubben Ran´s styrelse i miljöarbetet.

Arbetsbeskrivning ska finnas för samtliga ombud.

 

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Det ska ske

genom att dokumentera och utvärdera verksamheten, med återkommande

miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan.

i vår verksamhetsberättelse ska miljöarbetet dokumenteras.

 

Antagen vid Motorklubben Ran´s Årsmöte den